Programma & examen

Het examenexperiment betreft het onderwijs van het examenprogramma Nieuwe Scheikunde en de toetsing daarvan in het centraal examen én het schoolexamen. Ook voor nieuwe natuurkunde, nieuwe biologie en nieuwe wiskunde zijn vanaf 2007 examenexperimenten gestart.

Voor de toetsing van het centraal examen heeft CvE een syllabus ontwikkeld. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting van het schoolexamen, ondersteund door een handreiking schoolexamen van SLO. Het schoolexamen vond plaats vanaf schooljaar 2008-2009 in havo en vwo. Het eerste experimentele centraal examen havo was in 2009, vwo in 2010.

In 2008 zijn twee werkgroepen Toetsontwikkeling van start gegaan, één voor havo en één voor vwo. Deze werkgroepen stellen voorbeelden op voor schoolexamens en in samenwerking met Cito voorbeelden voor toetsvragen voor het centraal examen.
Deze voorbeeldtoetsvragen zijn hier te downloaden.

Hieronder kunt u de de vastgestelde examenprogramma's, de syllabi en de handreiking downloaden: