Leerlijnen

Voor het onderwijs voor het examenexperiment zijn verschillende leerlijnen opgesteld. Scholen hebben een keus gemaakt voor:

  • de groene, gele of blauwe leerlijn havo
  • de bonte, gele of blauwe leerlijn vwo.

De groene leerlijn havo vormt een aaneenschakeling van gemodificeerde tweedefasemodulen, vooral met betrekking tot de domeinen F en G, die door bruggen worden gekoppeld. In de modulen ligt een grote nadruk op de vorming tot zelfstandig leren.

De blauwe leerlijn havo en de blauwe leerlijn vwo zijn gebaseerd op een sterk gestuurde ontwikkeling van de vakinhoud op empirische basis vanuit veel contexten met een havo- en vwo leerweg. Het deeltjesmodel wordt tamelijk laat geïntroduceerd. Leerlingen maken gebruik van een digitaal systeem van huiswerkbegeleiding.

De bonte leerlijn vwo bestaat uit een aaneenschakeling van al bestaande tweedefasemodulen, die door bruggen worden gekoppeld. De mate van sturing in de modulen is variabel en afhankelijk van de betreffende modulen.

De gele leerlijn vwo bestaat uit een combinatie van vakinhoud op basis van empirische afleiding met een doorlopende contextleerlijn. De mate van sturing in de modules is aanvankelijk tamelijk sterk met een gefaseerde begeleiding naar meer vrijheid en verantwoordelijkheid bij de leerlingen.

Halverwege de tweede fase is overstap tussen de gele en bonte leerlijn vwo mogelijk. Scholen hebben uitdrukkelijk de mogelijkheid om de modulen aan hun eigen wensen en mogelijkheden aan te passen.

De modulen van de verschillende leerlijnen vindt u (na inloggen) onder: Lesmodulen.

Logingegevens kunt u opvragen bij Evelien Veltman.

De vwo scholen werden begeleid door de projectgroep nieuwe scheikunde en twee voormalige coaches van een ontwikkelnetwerk:

  • Frans Arnold: scholen met de gele en blauwe leerlijn.
  • Jan Apotheker: scholen met de bonte leerlijn.

De havoscholen werden begeleid door de projectgroep nieuwe scheikunde en drie voormalige coaches van een ontwikkelnetwerk:

  • Jan van Rossum: de scholen met de groene leerlijn in het westen van het land.
  • Frans Arnold: een school met de groene leerlijn, alle scholen met de blauwe leerlijn.
  • Jan Apotheker: de scholen met de groene leerlijn in het Noorden van het land.