Examenexperiment

In augustus 2007 ging het examenexperiment van start. Twaalf scholen namen vanaf 2007 deel aan het examenexperiment havo en acht scholen namen vanaf 2007 deel aan het examenexperiment vwo. De scholen worden begeleid door drie coaches en de projectgroep Nieuwe Scheikunde

Het eerste centraal examen Nieuwe Scheikunde havo was in 2009.Het eerste centraal examen Nieuwe Scheikunde vwo in 2010. Het schoolexamen vindt plaats vanaf schooljaar 2008-2009.

Het examenexperiment heeft als doel om te onderzoeken of het examenprogramma nieuwe scheikunde onderwijsbaar, haalbaar en toetsbaar is. Op basis van het examenexperiment wordt de werkversie examenprogramma Nieuwe Scheikunde geëvalueerd en bijgesteld.

Neem voor meer informatie over het examenexperiment contact op via nieuwescheikunde@slo.nl