Nieuws

Via het overzicht hieronder kunt u de korte nieuwsberichten lezen.

Meer nieuws verschijnt in de digitale Nieuwsbrief Nieuwe Scheikunde. Zie daarvoor de pagina Nieuwsbrieven. 

3 december 2018
Maak kennis met nieuwe lesactiviteiten meertaligheid
Wil je meer doen met meertaligheid in de klas? Samen met docenten ontwikkelde SLO zestien lesactiviteiten waarin op een duidelijke en concrete manier te zien is hoe je als docent meertaligheid in kan zetten in de lespraktijk. Een eerste lesactiviteit is nu verschenen: 'Mijn taal, mijn verhaal'