Evaluatie
De vernieuwing van de examenprogramma’s havo en vwo voor scheikunde, biologie, natuurkunde en wiskunde zijn onderworpen aan een onafhankelijke curriculumevaluatie door SLO.
Hieronder kunt u het eindrapport dat hieruit voorgekomen is downloaden alsmede de deelrapportage scheikunde (van december 2010).