Digitale Leeromgeving

In 2008 werd door SLO een module ontwikkeld als handreiking voor docenten bij het ontwikkelen van zelfsturend diagnostisch toetsmateriaal voor leerlingen. De module zal een leelringenpilot bevatten voor het opfrissen van concepten uit een module van het vierde leerjaar. De pilot is bestemd voor 5 havo en kan deel uitmaken van de voorbereiding op het centraal examen.

U kunt de module hier downloaden.