DUO Onderzoek
In opdracht van de VNCI en de Regiegroep Chemie heeft Duo Market Research onderzoek gedaan naar de bekendheid, het gebruik, de bruikbaarheid van en de ervaring met 'modulair context-concept lesmateriaal' voor (nieuwe) scheikunde.

Het complete onderzoek en de bijlage met antwoorden op de open vragen zijn hieronder te downloaden.