Publicaties

Onder Lesmodulen kunt u de kenmerken van de lesmodulen in werkversies voor de leerjaren 3 tot en met 6 in vwo en 3 tot en met 5 in havo inzien. De oorspronkelijke lesmodulen en de modulen die gebruikt zijn door de pilotscholen (leerlijn modulen) zijn beschikbaar via het besloten deel van de website en de geredigeerde modulen zijn hier te downloaden. 

Om makkelijker toegang en inzicht te krijgen in wat er zoal aan modules aanwezig is vindt u hier twee inventarisatie (voor de derde klas modules en voor de bovenbouw modules) waarbij de samenhang in kaart gebracht is en waarbij de behandelde concepten aangegeven zijn.