Examenexperiment Nieuwe Scheikunde

In augustus 2007 is het examenexperiment van start gegaan. Twaalf scholen nemen vanaf 2007 deel aan het examenexperiment havo. Acht scholen nemen vanaf 2007 deel aan het examenexperiment vwo. De scholen worden begeleid door drie coaches en de projectgroep Nieuwe Scheikunde

Het eerste centraal examen Nieuwe Scheikunde havo is in 2009.Het eerste centraal examen Nieuwe Scheikunde vwo is in 2010. Het schoolexamen vindt plaats vanaf schooljaar 2008-2009.

Het examenexperiment heeft als doel om te onderzoeken of het examenprogramma nieuwe scheikunde onderwijsbaar, haalbaar en toetsbaar is.  Op basis van het examenexperiment wordt de werkversie examenprogramma Nieuwe Scheikunde geëvalueerd en bijgesteld.

Neem voor meer informatie over het examenexperiment contact op via nieuwescheikunde@slo.nl