Bètabreed Nederland

Informatie over de vakvernieuwingscommissies, (openbare) voorbeelden van lesmateriaal, de examenpilots en de Nieuwe Onderbouw in havo en vwo vindt u op de volgende websites:

-  Betanova - verbinding in vernieuwing via www.betanova.nl
-  Nieuwe Biologie via www.nibi.nl op de pagina CVBO
-  Nieuwe Natuurkunde via www.nieuwenatuurkunde.nl
-  NLT (Natuur, Leven en Technologie)  via  http://www.betavak-nlt.nl/
-  Nieuwe Wiskunde via http://www.ctwo.nl/

Bij de vernieuwing van het scheikundeonderwijs zijn o.a. de volgende verenigingen en organisaties betrokken:

-  C3 ( Communicatiecentrum Chemie), www.c3.nl
-  College voor Examens (CvE), www.cevo.nl
-  Cito, www.cito.nl
-  DUDOC ( Didactisch Universitair onderzoek van DOCenten naar vernieuwing van de
    bètavakken),  http://www.platformbetatechniek.nl/pagina_1062.html
-  KNCV ( Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging), www.kncv.nl
-  NVON ( Nederlandse Vereniging voor Onderwijs in Natuurwetenschappen), www.nvon.nl
-  Platform Beta Techniek, www.platformbetatechniek.nl
-  Radboud Universiteit Nijmegen, studiedag scheikundedocenten, w.philipse@science.ru.nl
-  SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling, www.slo.nl
-  Tweede Fase Adviespunt, www.tweedefase-loket.nl
-  VNCI ( Vereniging Nederlandse Chemische Industrie), www.vnci.nl
-  Werkgroep Chemie Didactiek Nederland Woudschoten Chemie Conferentie,
   http://www.cdbeta.uu.nl/vo/woudschotenchemie/

Wilt u een nieuwe link op deze pagina aanmelden? Neem contact op met de webredacteur via nieuwescheikunde@slo.nl.