Bètabreed

In Nederland vindt vanaf 2004 een bètabrede vernieuwing plaats. Vernieuwingscommissies voor de vakken biologie, natuurkunde, NLT, scheikunde en wiskunde ontwikkelden een visiedocument. Voor al deze vakken vinden examenexperimenten plaats, die na evaluatie in 2010 leidt tot een in de praktijk getoetst nieuw examenprogramma. De vakvernieuwingscommisssies overleggen regelmatig om elkaar goed op de hoogte te houden.

De vakvernieuwingscommissies werken samen organisaties, die betrokken zijn bij het bètaonderwijs, zoals vakverenigingen.

Tegelijk met de vernieuwing in Nederland zijn vanaf 2002 ook grootschalige bètavernieuwingsprojecten in Duitsland en Groot-Brittannië van start gegaan. 

Meer informatie over de bètabrede vernieuwing en links naar de betreffende organisaties op de volgende pagina's.