VNCI& Nieuwe Scheikunde

Vanaf 2005 faciliteert de VNCI de ontwikkeling van een achttal lesmodulen Nieuwe Scheikunde in het nevenproject VNCI&Nieuwe Scheikunde.

De VNCI heeft het initiatief genomen en middelen beschikbaar gesteld om onderwijsinhouden met de chemische industrie als context te laten ontwikkelen. In een periode van vier jaar maken ontwikkelteams van docenten en deskundigen uit het bedrijfsleven voor elk leerjaar twee modules. Het programma Feel the Chemistry van C3 leidt dit project waarin chemische praktijk en beroepen centraal staan. Uiteraard sluiten de projectactiviteiten aan bij Jet-Net.

Resultaten van het project
* acht modules Nieuwe Scheikunde over de chemische industrie, voor elk leerjaar vanaf klas 3 een module voor havo en een voor vwo
* waar mogelijk of nodig inhoudelijke inbreng over industrie en beroepen in de andere modules
* diverse (ontwikkel)docenten verdiepen zich in de recente ontwikkelingen in de chemische industrie
* aandacht voor chemische industrie in docentennetwerken

De eerste twee modules Melkzuur, van spierpijn tot kunstknie en Zelfherstellende materialen voor klas 3 zijn beschikbaar op www.scheikundeinbedrijf.nl

Verder zijn er vijf teams bezig met de ontwikkeling van modules voor de vierde en vijfde klas: Kunstmest, Nanotechnologie, Antibiotica, Groene chemie en Biotechnologie.

Pauline Sloet tot Everlo, C3, is projectleider van het VNCI-project. Zie voor contactinfomatie www.c3.nl.

Naam Datum Omvang Eigenaar
\