Projectgroep Nieuwe Scheikunde

De Projectgroep Nieuwe Scheikunde vanuit SLO coördineerde het ontwikkel- en testtraject van het nieuwe examenprogramma. De projectgroep werkte voor de uitvoering van het project samen met  o.a:

 • een werkgroep Leerlijnen voor het opstellen van leerlijnen en afstemming van lesmodulen voor het examenexperiment.
 • een werkgroep Begeleiding Examenexperiment
 • twee werkgroepen Toetsontwikkeling havo en vwo i.s.m. Cito
 • Vernieuwingscommissies Nieuwe Biologie, Nieuwe Natuurkunde, NLT en Wiskunde ( bèta5nieuw)
 • VNCI in het door VNCI gefaciliteerde nevenproject VNCI&Nieuwe Scheikunde  
 • een Expertgroep Coaches voor het begeleiden van de ontwikkeling en het testtraject lesmodulen nieuwe scheikunde
 • de door CEVO ingestelde syllabuscommissie
 • het SLO-project Coordinatie en Afstemming Examenprogramma's

De projectgroep ontwikkelt tevens de werkversie van het nieuwe examenprogramma, inhoudelijk-didactische hulpdocumenten en verzorgt de communicatie.

Medewerkers in de Projectgroep Nieuwe Scheikunde:

 • Emiel de Kleijn, SLO, projectleider, organisatie, coördinatie examenexperiment en werkgroepen, evaluatie, syllabuscommissie, communicatie
 • Heleen Driessen, SLO, (tot september 2007) examenprogramma, syllabuscommissie, inhoudelijk-didactische hulpdocumenten, communicatie
 • Jan Apotheker, RUG, werkgroepen Leerlijnen en Begeleiding Examenexperiment, Expertgroep Coaches en coach moduleteam VNCI&Nieuwe Scheikunde 
 • Frans Arnold, voorheen ILS, werkgroepen Leerlijnen en Begeleiding Examenexperiment, Expertgroep Coaches
 • Jan van Rossum, FIsme, werkgroepen Leerlijnen en Begeleiding Examenexperiment, Expertgroep Coaches
 • Astrid Bulte, FIsme, leiding Expertgroep Coaches
 • Paulien Sloet van Everlo,C3,  Expertgroep Coaches en projectleider VNCI&Nieuwe Scheikunde
 • Arne Mast, C3, Expertgroep Coaches en coach moduleteam VNCI&Nieuwe Scheikunde
 • Aonne Kerkstra, ICLON, Expertgroep Coaches en coach moduleteam VNCI&Nieuwe Scheikunde
 • Jan de Gruijter, Fontys, Expertgroep Coaches en coach moduleteam VNCI&Nieuwe Scheikunde, redactie modulen. 
 • Veronique van der Reijt, Fontys, Expertgroep Coaches en coach moduleteam VNCI&Nieuwe Scheikunde
 • John Hukom, HU, Expertgroep Coaches en coach moduleteam
 • Frans Carelsen, SLO, modulen redactie. 
Naam Datum Omvang Eigenaar
\