Organisatie

De ontwikkeling van het examenprogramma en het lesmateriaal Nieuwe Scheikunde wordt gefaciliteerd door het Platform BètaTechniek. SLO is penvoerder.

De Stuurgroep Nieuwe Scheikunde stelt het ontwikkelbeleid vast en stuurt het proces aan. De werkzaamheden worden uitgevoerd door docenten en coachesleden i.s.m. leden van de projectgroep. Projectleider is Emiel de Kleijn, SLO. 

Deze pagina's informeren u over de:

  • de samenstelling van de Stuurgroep Nieuwe Scheikunde
  • de medewerkers en activiteiten van de projectgroep Nieuwe Scheikunde
  • de organisatie van het examenexperiment Nieuwe Scheikunde en de multipilots
  • het secretariaat van het project Nieuwe Scheikunde
  • de betrokkenen bij de bètabrede vernieuwing
  • activiteiten van het nevenproject VNCI& Nieuwe Scheikunde.

Neem voor aanvullingen van deze pagian's contact op met Evelien Veltman, e.veltman@slo.nl