Ontwikkeltraject

Voor scheikunde in havo en vwo is een geheel vernieuwd examenprogramma ontwikkeld.  Scholen, didactici, vakexperts en SLO werkten hieraan vanaf 2002 samen in een interactief ontwikkel- en implementatietraject. In 2007 is het examenexperiment van start gegaan. Het vernieuwde examenprogramma is in 2013 landelijk ingevoerd in de vierde klas.

Via deze website kunt u de ontwikkeling van nabij volgen. 

logo_nieuwe_scheikunde.jpg

Uitgangspunten Nieuwe Scheikunde

Deze bloem vat de vernieuwingen samen. Onderwijs en toetsing zijn gebaseerd op een wisselwerking tussen contexten en concepten.

In maatschappelijke, experimentele, theoretische en beroepsgerichte contexten (groen) gaat het om scheikundige toepassingen, producten en innovatie (geel). Dit is altijd een wisselwerking tussen macroscopische en moleculaire eigenschappen van stoffen en materialen (blauw).  De moleculaire opbouw vormt de basis van de moleculaire eigenschappen (roze). 

 

Voor het inzien en downloaden van lesmodulen heeft u een wachtwoord nodig. Dit kunt u aanvragen via Contact.